Kontaktinfo

Styrelse: info@tyresokoren.se

Betalningsinfo

Plusgiro 83 16 66-3
Bankgiro 5836-5123
Swish 123 481 81 75
Organisationsnummer 812400-8551