Välkommen till Tyresökören!

Snart kör vi igång terminen igen och nu söker vi nya körsångare – kom och prova på!
Vi söker framför allt basar och tenorer, men det finns även plats för fler i damstämmorna. Viss vana vid att läsa noter rekommenderas. Vi repeterar måndagar kl 19-21.15 i församlingssalen i Bollmoradalens kyrka i Tyresö centrum.

Den 4 december kl 16.00 har vi en julkonsert i Trollbäckens kyrka. Mer information kommer under fliken Aktuellt.

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig via e-post till info@tyresokoren.se