Välkommen till Tyresökören!

Våren 2022 började med fortsatta coronarestriktioner och en uppskjuten körstart. Men nu när alla restriktionerna har tagits bort, har vi börjat repetera igen i kulturskolans lokal Tonfallet vid Kvarnhjulet, Pluggvägen 6 (vid Nyboda skola). Vi kommer att ha en vårkonsert den 21 maj, där vi kommer att framföra verk av August Söderman, Hugo Alfvén, Wilhelm Peterson-Berger, Eva Toller m fl. För mer information se sidan Aktuellt!

Vi söker nu nya körsångare – i första hand basar och tenorer! Har du legat lågt under de här två åren? Känner du en obetvinglig lust att börja sjunga igen? Hör av dig till oss på info@tyresokoren.se.